TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ÇİFT ANADAL PROGRAMINA BAŞVURU ŞARTLARI

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
ÇİFT ANADAL PROGRAMINA BAŞVURU ŞARTLARI

 

24/04/2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğe dayanarak Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzün Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü ile yürüteceği Çift Anadal Programına 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı için 3. sınıfa geçmiş olan öğrencilerimiz arasından aşağıdaki şartlarda tercih yapılacaktır. Başvuru yapmak isteyen öğrencilerin en geç 10/09/2018-17/09/2018 tarihleri arasında dilekçe ile bölümümüz sekreterliğine başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru ve Kabul Koşulları:

– Öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olması gerekir.

– Öğrencinin başka bir çift anadal programına kayıt yaptırmamış olması gerekir. Öğrenci aynı anda birden fazla çift anadal programına kayıt yaptıramaz. Ancak öğrenci çift anadala ek olarak bir yan dal programına kayıt yaptırabilir.

– Öğrenci ikinci anadal diploma programına, anadal diploma programının en erken üçüncü yarıyılın başında başvurabilir.

– Öğrencinin başvuru sırasında anadal programındaki genel akademik başarı not ortalamasının en az 3,0 olması ve anadal programında başarı sıralaması açısından en üst %20 içinde yer alması gerekir.

– Anadal diploma programındaki genel akademik başarı not ortalaması en az 3,0 olan ancak anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilirler.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Başvuru Linki: http://ogrenciotomasyonu.alparslan.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx

  • Dilekçe
  • Başvuru Formu
  • Onaylı Öğrenci Durum Belgesi (Transkript)