I. Sosyoloji Günleri (4-5 Mayıs 2017)

Üniversitemiz Umran Sosyoloji Topluluğunun ile Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin düzenlemiş olduğu 1. Sosyoloji Günleri Prof. Dr. Sabahattin Zaim konferans salonunda icra edildi. Programın açılışına Rektörümüz Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, rektör yardımcımız Prof. Dr. Abdüllatif Tüzer ile akademik ve idari personelimiz katıldı.

Üniversitemiz Sosyoloji bölümü öğrencilerinin yanı sıra Uludağ Üniversitesi ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinden sosyoloji öğrencilerinin konuşmacı olarak katıldığı programın açılış konuşmasını yapan Rektörümüz Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, “Sosyoloji bizim üniversitemizde güçlü bir dal. Bu güç hocalarımızdan ve öğrencilerimizin ilgisinden kaynaklanıyor. İnşallah birincisi yapılan bu etkinlik geleneksel hâle gelir.” dedi.

Rektörümüzün konuşmasının ardından geçilen Sosyoloji Günlerinin I. Oturumunda Karabük Üniversitesi Sosyoloji bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adem Sağır, “Ölüm Sosyolojisi” isimli bir sunum yaptı. Doç. Dr. Sağır’ın sunumunun ardından devam eden oturumlarda söz alan konuşmacılar ve konu başlıkları şunlardı:

II. Oturum

Öznur Aris – Fadime Düzen, “Alevilerde Eğitim Başarısı Muş Varto Örneği”

Tolga Tatlı, “Aşiretlerin Sosyokültürel ve Sosyopolitik Yapılanması”

Minel Yiğit, “Çocuk İstismarı”

Fikriye Eryağma, “Damgalanma Teorisi”

Maksut Sarihan, “Van Başkale’de Kan Davaları”

III. Oturum

Volkan Tatar, “Hannah Arent Üzerinden Devrime Epistemolojik ve Tarihsel Bir Bakış”

Mehmet Cemil Açıkgöz, “Platon’da Devlet ve Toplum”

Ramazan Yıldırımçakar, “Neo Kolonyalist Süreçler ya da Zulmün Sınırlarını Zorlama”

Behlül Acar, “Zorunlu Göç ve Hendek Siyaseti”

Orhan Yıldırım, “Modernizm Ulus-Devlet, Türkiye’de Ulus Devlet İnşaası”

IV. Oturum

Sedat Karal, “Orhan Pamuk’un ‘Kafamda Bir Tuhaflık’ Adlı Romanında Gecekondulaşma ve Kentsel Gerilim”

Oktay Çiftçi, “Tüketim Toplumu ve AVM ile İlgili Kitap Analizleri”

Azad Yalçın, “Eşcinsellerle İlgili Medyadaki Söylemler – Zaman ve Radikal Gazeteleri Örneği”

Betül Çiçek, “Engellilik Üzerine”

Musa Vural, “Kutsal Sesin Semiyotiği – Ezanların Toplumdaki Algılanışı ve Yorumlanışı”

 

1. Sosyoloji Günlerinin ilk günü, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Uysal’ın “Orta Doğunun Geleceği ve Yeni Türkiye Vizyonu” başlıklı konferansı ile sona erdi.

1. Sosyoloji Günlerinin ikinci gün oturumlarında söz alan konuşmacılar ve konu başlıkları ise şu şekildeydi:

 

I. Oturum

Melek Ertopçu, “Nilüfer Göle Bağlamında Batı Dışı Modernliği Anlamak”

Kübra Oğur, “Sosyal Medya ve Mahremiyetin Dönüşümü”

Olcay Ölkü, “Erich Sheurmann’ın ‘Göğü Delen Adam’ Kitabı Bağlamında Modern Toplum ve Modern İnsan”

Sinan Miliğ, “Modern ve Postmodern Dönemde İnsan ve Doğa İlişkisi”

Mehmet Çilmi, “Bilim Bağlamında Oryantalizm”

Recep Bozkurt, “Yapay Medeniyet ABD, Kapitalist Tarih”

II. Oturum

Semra Cengiz, “Fazlur Rahman ve İslam Modernizmi”

Tuba Nurbaki, “Cuma Hutbeleri Üzerine Sosyolojik Bir Gözlem”

Nuran Ceyhan, “İbrahim Kalın’ın ‘İslam ve Batı’ Kitabının İncelenmesi”

Lütfullah Arık, “Ali Şeriati – İnsanın Dört Zindanı”

Muzaffer Çakıl, “İslam ve Sekülarizm”

III. Oturum

Zelal Yılmaz-Nazlı Ateş, “Kadın Yoksulluğu: Muş Örneği”

Nursel Öter, “Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi”

Zeynep Dilekli, “Hz. Muhammed (SAV) Öncesi, Dönemi ve Sonrası Kadın”

Ebru Terbaş, “Sosyolojik Bağlamda Hermeneutiğin Tarihsel Gelişimi”

Ceylan Eraytaf, “Ahmet Ayhan Koyuncu’nun ‘Arap Baharı ve Suriye’ Kitabı Bağlamında Ortadoğu”

Sosyolojinin temel meselelerini oluşturan kültür, siyaset, toplum, modernite, din ve kadın-tarih gibi pek çok konuda sunumun yapıldığı 1. Sosyoloji Günleri, kapanış oturumunun ardından sona erdi.