II. Sosyoloji Günleri (12-13 Nisan 2018)

Geçtiğimiz yıl birincisi düzenlenen Sosyoloji Günlerinin ikincisi, Kongre ve Kültür Merkezimizde düzenlendi. Umran Sosyoloji Topluluğu tarafından organize edilen etkinliğe, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Abdüllatif Tüzer, akademik ve idari personelimiz ile çok sayıda öğrencimiz katıldı.

 

Üniversitemiz öğrencilerinin sosyolojik bir bakış açısı geliştirmelerine, yaptıkları bilimsel nitelikteki teorik ve uygulamalı çalışmaları sunmalarına ve topluluk önünde kendilerini etkili bir şekilde ifade edebilmelerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen II. Sosyoloji Günleri, başarıyla tamamlandı. Bir konferansın verildiği ve 36 adet bildirinin sunulduğu II. Sosyoloji Günlerinde Muş’tan ve farklı şehirlerden külliyemizde konuğumuz olan konuşmacılar, hazırladıkları bildirileri dinleyicilerle paylaştılar. Umran Sosyoloji Topluluğu bünyesinde çıkarılan “UMRAN: Düşünce Topluluğu Altı Aylık Sosyoloji Dergisi” ikinci sayısı da katılımcıların ilgisine sunuldu.

 

Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Tüzer’in selamlama konuşmasıyla başlayan etkinlikte, Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Sıtkı Karadeniz, “Modern Zamanlarda Aşiretin Yeniden Üretimi” başlıklı bir konferans verdi.

 

Dr. Öğr. Üyesi Karadeniz’in konferansının ardından “Teorik Çalışmalar” alt başlığıyla bir oturum yapıldı. Nurdan Halidi’nin moderatörlüğündeki oturumda Müjdat Yıldırımcı, “Klasik Sosyoloji Geleneği Bağlamında Evrimci İlerlemeci Sosyoloji”, Ömer Acar, “Sembolik Etkileşimcilik Bağlamında İslam Toplumlarının Konumu”, Recep Bozkurt, “Entelektüel Bir Kimlik Olarak İsmail Beşikçi, Ali Şeriati ve Noam Chomsky”, Zeynep Dilekli “Popüler Kültür ve Gezi Olayları İlişkisi”, Şeyma Sarıkaya, “Türk Sosyoloji Tarihinin Tözü: İstanbul Ekolü” başlıklı bildirileri sundular.

 

II. Sosyoloji Günleri’nin öğleden sonraki programında iki oturum gerçekleştirildi. Melek Ertopçu’nun moderatörlüğünde yapılan “Güncel Tartışmalar” başlıklı oturuma Muhabbet Yaman, “Evrensel ve Çevresel Damgalanma”, Gülşah Çiftçi, “Küreselleşme ve Toplumsal Değişim”, Tuba Özdemir ve Arzu Büyükkaya, “Mekanik Duygular: Tüketim Olgusuna Farklı Bir Bakış”, Ramazan Yıldırımçakar, “Modern Zamanlarda Bir Kriz Olarak Otorite Kavramına Epistemolojik Bir Yaklaşım”, Yunus Emre Kara, “Gençliğin Eş Seçiminde Değerlerin Etkisi: Yahyalı Örneği” başlıklı bildirileriyle katıldı.

 

Etkinliğin ilk gününün, Fatma Yönden moderatörlüğünde yapılan “Kadın-Aile” başlıklı son oturumunda, Bedriye Aslı Çeteci, “Sosyal Dışlanma Açısından Kadının Kadını Ötekileştirmesi: Samsat Örneği”, Seher Doğan, “Boşanma Nedenleri: Aksaray İli Örneği”, Fatma Çekiç, “Feminizmde ve İslam’da Kadın ve Cinsellik”, Banu Aykut, “Postmodern Süreçte Marjinal Aile ve İşlevleri”, Emine Kılınç, “Feminizm ve Feminizm Hareketleri”, Çiğdem Ortekin, “Birlikte Yaşama Kültürü Bağlamında Kadının Sosyal Statüsü: Mutluluk” başlıklı bildirileri sundu.

 

II. Sosyoloji Günleri’nin ikinci gününde, öğleden önce iki, öğleden sonra iki olmak üzere toplam dört oturum gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Zehra Çelik’in yaptığı “Din” başlıklı oturumda Zübeyde Yüce, “Türkiye’de İslami Oluşumların Durumu”, Kübra Oğur, “Cumhuriyetin İlk Yıllarından Günümüze Yönetim ve Din Görevlileri İlişkisi”, Aynur Güçer, “Batıl İnanç ve Batıl Din”, Aslı Ok, “Pepee ve Din”, Murat İpekten, “Türkiye’de İslam’ın Siyasallaşması: Milli Görüş Örneği” başlıklı bildirilerle yer aldı.

 

Gülistan Esmer moderatörlüğündeki “Alt Grup Çalışmaları” başlıklı oturuma Sözdar Aktaş, “Tarihsel ve Siyasal Açıdan Dünden Bugüne Türkiye’de Aleviler”, Muzaffer Çakıl, “Bir İslamofobi Okuması: Ben ve Öteki”, Minel Yiğit, “Yaşamak İçin Zorlu Süreç: Mülteciler”, Kudret Cansu, “Süryanilerde Gündelik Hayat”, Hozan Batu, “Ortadoğu’nun Kadim İnancı Ezidilik” başlıklı bildirileriyle katıldı.

 

Moderatörlüğünü Aynur Yeşildağ’ın üstlendiği “Siyaset ve Sivil Toplum” başlıklı oturumda Orhan Yıldırım, “Postmodern Dönemde Siyaset: Radikal Demokrasi”, Mehmet Çilmi, “Milliyetçiliğin Ortadoğu’ya Girişi”, Remziye Tan, “Sivil Toplum’un Gelişimi ve Türkiye’deki Algısı”, Bahar Gündüz, “Türkiye’de Sivil Din Yansımaları”, Mehmet Cemil Açıkgöz, “Kır-Kent Sosyolojisi ve Türk Siyaseti Bağlamında Merkez ve Çevre Kavramları” başlıklı bildirileri sundu.

 

Hüsniye Gülmez’in moderatörlüğündeki “Mikro Çalışmalar” oturumunda Musa Vural, “Endişeli Muhafazakârlar Çağı”, Sakine Göler, “Aşkın Normal Kaosu ve Akışkan Aşk Kitapları Bağlamında Aşk Olgusu”, Rabia Demirel, “Modern Zamanlar Film Analizi”, Fiyet Metin, “Kent Kimliği Bağlamında Mekân” başlıklı bildirileriyle yer aldı.

 

II. Sosyoloji Günleri, düzenleme kurulunun Değerlendirme Oturumuyla sona erdi. Önümüzdeki yıl yapılacak III. Sosyoloji Günleri’nin içeriğine dair önerilerin de masaya yatırıldığı bu son oturumda Doç. Dr. Reşat Açıkgöz, Dr. Mustafa Günerigök, Dr. Ahmet Gökçen ve Dr. Ejder Ulutaş etkinliğe dair görüşlerini katılımcılarla paylaştılar. Geçen yıla oranla hem konuşmacı hem de dinleyici sayısında önemli bir artışın gözlendiği Sosyoloji Günlerinin, önümüzdeki yıl hem kapsamının hem de katılımcı sayısının daha da artırılmasına yönelik çalışmalara ivedilikle başlanması kararı alındı.