II. DOĞU FELSEFE GÜNLERİ

Üniversitemiz, ana teması “Sorgulanan Felsefe” olan II. Doğu Felsefe Günleri etkinliğine ev sahipliği yaptı. Etkinliğin açılışına Rektörümüz Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Abdüllatif Tüzer ve Prof. Dr. Yaşar Karadağ, Genel Sekreterimiz Öğr. Gör. Harun Demir, akademik personelimiz ile öğrencilerimiz iştirak etti. Bölge illerinden onlarca akademisyenin, lisans ve lisansüstü öğrencisinin tebliğleriyle ya da dinleyici olarak katıldığı etkinlikte, verimli bilimsel tartışmalar yaşandı.

 

Rektörümüz Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat II. Doğu Felsefe Günlerinin açılışında yaptığı konuşmada, “Felsefeyi hayattan çekip çıkardığınız zaman yaşadığınız hayat, boş bir hayattır.” dedi. Felsefeden soyutlanmış sosyal ya da dini hayatın değersizleşeceğini ifade eden Prof. Dr. Polat, aktüel deizm tartışmalarına dikkat çekerek mağduriyetin sebeplerinin anlaşılmasına çalışılmayıp da mağdurların suçlanmasının yanlış olduğunu belirterek bu tarz tartışmaların düzey kazanması bakımından da felsefi etkinliklerin önemli olduğunu söyledi. Bilimsel bir bakış açısıyla yürütülen tartışmaların haksız tanımlamaların ortadan kaldırılması açısından önemine işaret eden Prof. Dr. Polat, felsefecilerin sesini yükseltmesi gerektiğini ifade etti.

 

İlki geçtiğimiz yıl Yüzüncü Yıl Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğrenci Topluluğu ve Üniversitemiz Felsefe Bölümü Simurg Öğrenci Topluluğu tarafından Van’da düzenlenen Doğu Felsefe Günlerinin ikincisi, üniversitemizde gerçekleştirildi. II. Doğu Felsefe Günleri, derin ve nitelikli düşünsel tartışmalara sahne olan “Neden Felsefe?”, “Nasıl Bir Felsefe?”, “Eğitim Politikaları ve Felsefe”, “Felsefe, Bilim ve Din” başlıklı dört oturumla tamamlandı.

 

Zengin içeriğiyle dikkat çeken II. Doğu Felsefe Günleri kapsamında lisans ve lisansüstü öğrencilerinin tebliğlerinin tartışıldığı üç öğrenci oturumu da felsefe meraklılarının ilgisine mazhar oldu. Her oturum sonrası dinleyicilerden gelen sorular bağlamında müzakerelerin yapıldığı iki gün süren yoğun program, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Abdullatif Tüzer’in değerlendirme konuşması ile sona erdi.

 

Etkinliğin ilk günündeki “Neden Felsefe?” başlıklı oturumda Prof. Dr. Ertuğrul Rufayi Turan, “Sevgi ve Felsefe: Bir Adım Geriye Düşmek”, Prof. Dr. Şeref Halil Turan, “Felsefe, Ötekiler ve Yükümlülükler”, Prof. Dr. Sara Çelik “Felsefenin İşlevselliği Üzerine”, Prof. Dr. Rahim Acar “Kimliği İnşa Etmek İçin Felsefe” ve Caner Asna, “Sokratesçi Bir Çağrı: Dostlarım Sizi Yoldan Çıkmaya Davet Ediyorum” başlıklı tebliğlerini sundular.

 

İlk günün öğrenci oturumu olarak gerçekleştirilen ikinci oturumunda, Vesim Boztaş, “Gilles Deleuze Felsefesinde Sinemanın Rolü”, Mihriban Kutan, “ Simülasyon Kavramı ve Tüketim Toplumu”, Keriman Akdemir, “Güç İstencinden İstenç Felsefesine Deleuzeyen Bir Nietzsche Okuması”, Fatma Öztürk, “Postmodernizmi Anlamak: Bauman ve Kimliklerin Kabulü” başlıklı tebliğlerini katılımcılarla paylaştılar.

 

Sempozyumun üçüncü oturumunda ise Arş. Gör. Zeynep İrem Özatay, “Duygu Felsefesi: Dil Oyunlarında Duyguların Yeri”, Mustafa Koç, “Klasik Evren Kuramları”, Anıl Nart Kalmuk, “Sokratik Ruhun Ateşini Yeniden Yakmak: Kierkegaard’dan Felsefe Risaleleri”, Pınar Kaya, “Karl Jasper’ta Felsefe ve Din İlişkisi”, Mehmet Şakir Arvas, “Varlık ve Hiçlik’te Üç Kardeş Sorun” başlıklı tebliğlerini sundular.

 

İlk günün son oturumu “Nasıl Bir Felsefe?” ana gündem başlığı çerçevesinde gerçekleştirildi. Bu oturuma Prof. Dr. Ayhan Bıçak, “Felsefe Yapmak ya da Bir Felsefe Problemini Kurmak”, Prof. Dr. Adem Asalıoğlu, “Felsefî Argümanlar Perspektifinde İnsani Sorunlara Çözüm Arayışları”, Prof. Dr. M. Hanifi Macit, “Felsefenin İlkeleri Üzerine Bir Değerlendirme”, Prof. Dr. Sebahattin Çevikbaş, “Gelenekten Geleceğe: Hikmetin İzini Sürmek” ve Dr. Öğr. Üyesi Kudret Aras, “Aşkınsal Felsefenin Olanaklıklığı Olarak Felsefe” başlıklı tebliğleri ile katkı sağladılar.

 

Kongrenin ikinci günü, “Eğitim Politikaları ve Felsefe” başlıklı ilk oturum ile başladı. Bu oturumda Prof. Dr. Adnan Gümüş, “MEB’in Değerler Eğitimi ve Felsefe Müfredatı Anlayışı”, Prof. Dr. Mehmet Önal, “Eğitimde Merak ve Hayret Duygusunu Yaşatmak ya da Teorik Düşünmeyi Keşfetmek”, Doç. Dr. Hacı Mustafa Açıköz, “Türkiye ve Batı Örneğinde Batı Transhümanizminin Küresel Eğitim Politikaları” ve Doç. Dr. Emrah Akdeniz, “Çocuklarla Felsefe Eğitimi Üzerine Düşünceler” başlıklı tebliğlerini sundular.

 

İkinci gün gerçekleştirilen öğrenci oturumunda Senanur Kaya, “Gazali’nin Varlık Görüşünün Mişkatü’l-Envar Adlı Eseri Bağlamında İncelenmesi”, Murat Aydın, “Panteizmde Kötülük Problemi”, Doğan Bayram, “Descartes’te Akıl ve Yöntem İlişkisi Üzerine”, Bilgin Kaçici “John Locke’ta Siyaset Felsefesi” ve Mustafa Cengiz, “Kadına Şiddet Bağlamında Felsefenin Sağduyusu” başlıklı sunumlarıyla kongreye renk kattılar.

 

Kongrenin son oturumunda “Felsefe, Bilim ve Din” tartışıldı. Bu oturumda Prof. Dr. Ali Utku, “Türkiye’de, Felsefe, Bilim ve Din”, Prof. Dr. Veli Urhan, “Antik ve Modern Çağlarda Bilim-Felsefe İlişkisi”, Prof. Dr. Ayhan Çitil, “Dinî Bir Perspektiften Bilimsel ve Toplumsal Değişimin Anlamlandırılması Sorunu”, Prof. Dr. Aydın Topaloğlu, “İnancın ve Bilimin Doğası”, Doç. Dr. Ömer Faik Anlı “Epistemolojiden Bilim Teorisine Felsefede Dönüşüm” ve Dr. Öğr. Üyesi Dilek Dalmış “Önyargılar ve Felsefi Geleneğe Etkisi” başlıklı bildirilerini sundular.

 

Gelecek yıl düzenlenecek III. Doğu Felsefe Günlerinin, İnönü Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

 

 

Etkinliğin tamamını izlemek için aşağıdaki bağlantılara tıklayabilirsiniz:

 

  1. Doğu Felsefe Günleri (1. Gün)

 

  1. Doğu Felsefe Günleri (2. Gün)