Öğrenci Dış Paydaş Anketi

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve çeşitli düzenlemeler ile uygulamaya giren stratejik yönetimi esas alan yeni kamu yönetimi anlayışı çerçevesinde Üniversitemizin geleceğe ilişkin, misyon ve vizyonunu oluşturmak, stratejik amaç ve ölçülebilir hedeflerini tespit etmek ve stratejik planlama ile ilgili olarak diğer hususları tespit etmek amacıyla, dış paydaş olarak öğrencilerimizin görüşleri önem arz etmektedir. Bu bağlamda, üniversitemiz tarafından hazırlanmakta olan 2021-2025 dönemi Stratejik Plan çalışmalarında biriminizin görüş, öneri ve beklentilerinin değerlendirilmesi amacıyla, hazırlanan “Öğrenci Dış Paydaş Anketi”ne aşağıda belirtilen linkten 10/03/2020 tarihi mesai bitimine kadar ulaşabilirsiniz.

https://forms.gle/SMkryCW9gzx2ocha6