Akademik
Prof. Dr.  Abdüllatif  TÜZER

a.tuzer@alparslan.edu.tr

ABD:-Felsefe Tarihi

DETAYProf. Dr.  Harun  POLAT

h.polat@alparslan.edu.tr

ABD:Matematik/Fen Edebiyat Fakültesi

DETAYProf. Dr.  Murad Aydın   ŞANDA

m.sanda@alparslan.edu.tr

ABD:Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik

DETAYProf. Dr.  Tamella  ALİYEVA

t.aliyeva@alparslan.edu.tr

ABD:Yeni Türk Edebiyatı

DETAYDoç. Dr.  Ayhan  TEK

a.tek@alparslan.edu.tr

ABD:Kürt Dili ve Edebiyatı

DETAYDoç. Dr.  Canser  KARDAŞ

c.kardas@alparslan.edu.tr

ABD:Türk Halk Edebiyatı

DETAYDoç. Dr.  Ekrem  ALMAZ

e.almaz@alparslan.edu.tr

ABD:

DETAYDoç. Dr.  Erdal  KORKMAZ

e.korkmaz@alparslan.edu.tr

ABD:-

DETAYDoç. Dr.  Hüseyin  IŞIK

h.isik@alparslan.edu.tr

ABD:Topoloji

DETAYDoç. Dr.  İrşad Sami  YUCA

s.yuca@alparslan.edu.tr

ABD:Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

DETAYDoç. Dr.  Kasım  MÜMİNOĞLU

k.mominov@alparslan.edu.tr

ABD:Sistematik Felsefe ve Mantık

DETAYDoç. Dr.  Muaz  SEYDAOĞLU

m.seydaoglu@alparslan.edu.tr

ABD:Uygulamalı Matematik

DETAY