Kalite Politikası

✓ Tüm süreçlerde, iç ve dış paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak
karşılamaya çalışan bir anlayış içerisinde güvenilir bir fakülte olmayı,
✓ Yükseköğretim Kurulu tarafından yürütülen ve üniversitemizin de pilot üniversite
olarak seçildiği Dijital Dönüşüm Projesi kapsamında, teknolojik gelişmeleri yakından
takip etmeyi ve uygulamayı,
✓ Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği çerçevesinde, tüm personelin daha
yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilmeleri için ekip çalışmasına önem
vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmeyi,
✓ Tüm personel ve öğrencilerimizde kalite bilincini tesis etmeyi,
✓ Akademik personelin yürütmek istediği her etkinlik ve projeyi; zamanında, istenen
kalitede yapabilmeleri için gereken desteği sağlamayı,
✓ En uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri hızlı biçimde üreterek sonrasında
çıkabilecek sorunların önüne geçmeyi,
✓ İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı öğretmen adaylarını yetiştiren bir
fakülte olmayı ve kendini sürekli geliştirerek Üniversitemizin gelişimine de katkıda
bulunmayı,
Kalite politikası olarak belirlemiştir.

Comments are closed