Misyon-Vizyon ve Değerler

Misyon: İnsan merkezli bir eğitim anlayışı temelinde ve ulusal değerler ve hedefler doğrultusunda alanında yetkin ve nitelikli bireyler yetiştirmek, bölgenin sürdürülebilir sosyal ve insani kalkınmasına katkıda bulunmak ve bölgesel bazda toplumsal sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapmak.

Vizyon: Özelde bölgenin, genelde ise Türkiye’nin her zaman ihtiyaç duyduğu alanında yetkin, nitelikli ve milli değerlere sahip bireylerin yetiştirilmesine ve araştırmalarıyla bölgenin kalkınmasına hizmet etmeye adanmış öncü bir fakülte olmak

Değerler: Düşünce ve ifade özgürlüğü, insan merkezlilik, katılımcı olmak, adalet, liyakat, şeffaflık, toplumsal sorunlara duyarlı olmak, bilimsel düşünce ve etik bilincine sahip olmak, üretkenlik, çoğulculuk, hesap verebilirlik, istişare.

Comments are closed