Tarihçe

Fen Edebiyat Fakültesi

Muş Alparslan Üniversitesi; 5662 Sayılı “Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”la kurulan ve 29 Mayıs2007 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak kurulan, 17 yeni üniversiteden biridir. Üniversite bünyesinde bulunan Fen Edebiyat Fakültesi; Bakanlar Kurulu’nun 06/08/1998 tarih ve 98/1462 sayılı kararı ile kurulmuştur. Muş Alparslan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde açılan bölümler ve bu bölümlerin öğrenci kabul süreçleri aşağıdaki listede bölüm başlıkları altında sıralanmıştır.

 Sosyoloji Bölümü Tarihçesi

Muş Alparslan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü ilk olarak 2011- 2012 eğitim öğretim yılında ek kontenjan ile öğrenci almaya başlamıştır. 2011- 2012 eğitim öğretim yılında birinci ve ikinci öğretim olarak 70 öğrenci kabul eden Sosyoloji bölümü ilk mezunlarını toplamda 69 öğrenciyle 2015 yılında vermiştir. Sosyoloji bölümü beş doktor öğretim üyesi, bir öğretim görevlisi ve üç araştırma görevlisi ile halen eğitim öğretime devam etmektedir.

Kimya Bölümü Tarihçesi

Kimya Bölümü 2009 yılında Fen Edebiyat Fakültesine bağlı olarak kurulmuştur. 2009/2010 Eğitim-Öğretim yılında eğitime başlayan bölüm ilk mezunlarını 2013 yılında vermiştir. Bölümümüzde Organik Kimya, Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Fizikokimya ve Biyokimya olmak üzere toplam beş anabilim dalı mevcuttur. Ayrıca bölümümüzde 2015-2016 eğitim öğretim bahar yarıyılında yüksek lisans programı açılmış ve öğrenci almıştır. Yüksek lisans programımızda 7 öğrenci mevcuttur. Bölümümüzde 1 Doçent, 2 Araştırma görevlisi görev yapmaktadır.

Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümü

Bölüm, 08.12.2010 tarihli Senato Kararıyla kurulması kararı alınmış Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca da onaylandıktan sonra 2013 yılında öğrenci alımına başlamıştır. İlk mezunlarını, 36 öğrenci olmak üzere 2017 yılında, ikinci mezunlarını ise 41 öğrenci olarak, 2018 yılında vermiştir. Hâlihazırda 138 öğrencisi bulunan bölümümüz, 3 Dr. Öğretim Üyesi, 5 Öğretim Görevlisi ve 3 Araştırma Görevlisi kadrosuna sahiptir.

Matematik Bölümü Tarihçesi

 2009-2010 öğretim yılında normal eğitime 45 ve ikinci öğretime 45 öğrenci olmak üzere toplam 90 öğrenci ile eğitim ve öğretime başladı. Aynı şekilde 2010-2011 ve 2011- 2012 akademik yıllarda da eğitim ve öğretime devam etti. Kısa vadede, Bölüm elemanlarımız; Gerekli fiziksel olanaklar; derslik, laboratuvar ve malzeme bakımından geliştirildi. Matematik Bölümü öğrencilerinin temel Matematik bilgilerine ulaşabilecekleri Türkçe kaynakların listesi hazırlanarak, Kütüphane kaynaklar sağladı. Derslik ortamlarının çağdaş ve teknolojik ortamlarla donatıldı. Gerekli alet ve edevat alındı. 2014-2015 akademik yılında Bitlis Eren Üniversitesi İle birlikte ortak Yüksek Lisans Programı açıldı.  Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 2016-2017 akademik yılında yüksek lisans ve 2018-2019 akademik yılında doktora programları açıldı. Uzun vadede; Matematik bölümü öğrencileri, bilgiye ulaşırken, bilgiyi kullanma olanakları sağlandı. Yöresel ve ulusal bazı eğitim kuruluşlarıyla mevcut problemleri çözmek adına işbirliğine gidildi (Bitlis Eren Üniversitesi ile Ortak Yüksek Lisans Programı açıldı). Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TUBİTAK), ve Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Avrupa Birliği gibi kuruluşlardan proje alınması ve alınan projelerimiz doğrultusunda bölümümüze eğitim-öğretim araçları, kaynak kitap alınması ve kazandırılması hedeflendi. Ancak YÖK başkanlığının Fen Edebiyat Fakültelerine Pedagojik Formasyon derslerinin verilmeyeceğini açıklaması üzerine, 2012-2013 akademik yılında öğrenci bölümümüzü tercih etmedi. O tarihten beri bölümümüze lisans eğitimine gelen öğrenci bulunmamaktadır.

Moleküler Biyoloji Bölümü Tarihçesi

Muş Alparslan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’ne bağlı olarak 2013 Aralık ayında kurulmuştur. 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında ilk öğrencilerini almıştır. Bölümde 4 lisans öğrencisi eğitim almaktadır. Bölümde bir profesör, bir doçent üç doktor öğretim üyesi ve bir araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Tarih Bölümü Tarihçesi

Tarih Bölümü Muş Alparslan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’ne bağlı olarak 2010-2011 eğitim-öğretim yılında örgün ve ikinci öğretim olarak eğitime başlamıştır. Bölüm ilk mezunlarını 2014-2015 eğitim-öğretim döneminde vermiştir. 2015’ten itibaren lisans düzeyinde sadece örgün eğitim verilmektedir. 2018-2019 bahar yarılı itibariyle yüksek lisans programı açılmış ve öğrenci almaya başlamıştır. Tarih Bölümü’nde Eskiçağ, Ortaçağ, Yeniçağ, Yakınçağ, Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi, Genel Türk Tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere aktif şekilde yedi anabilim dalı bulunmaktadır.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Tarihçesi

Muş Alparslan Üniversitesi’nin açılmasıyla birlikte Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde açılan Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 2011-2012 eğitim öğretim yılında 40 kontenjan ile öğrenci almaya başlamıştır. Öğrenci alımıyla beraber bölüm öğretim elemanları sayısında ve niteliğinde de gelişmeler olmuştur. Halen bölümde 10 öğretim üyesi, 4 araştırma görevlisi, 2 öğretim görevlisi olmak üzere toplam 16 öğretim elemanı bulunmaktadır.

Felsefe Bölümü Tarihçesi

Muş Alparslan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü ilk olarak 2009- 2010 eğitim öğretim yılında öğrenci almaya başlamıştır. 2009- 2010 eğitim öğretim yılında 83 öğrenci kabul eden felsefe bölümü ilk mezunlarını toplamda 75 öğrenciyle 2013 yılında vermiştir. 2013 yılında Van Yüzüncü yıl Üniversitesi Felsefe Bölümü ile ortak yüksek lisans açmış 2016 yılından beri mezun vermeye başlamıştır. Az sayıda bir akademik kadro ile başlangıç yapmış olan felsefe bölümü bir Profesör, yedi doktora öğretim üyesi, yedi araştırma görevlisi ve bir öğretim görevlisi ile halen eğitim öğretime devam etmektedir. Felsefe Bölümü ayrıca 2016 yılında Sosyoloji bölümü Çift Anadal programını başlatarak 2017 yılında Çift Anadal programında toplamda altı öğrenci mezun etmiştir. Lisans olarak 2013 yılından bu yana toplamda 430 mezun vermiştir. Hali hazırda 229 öğrenci eğitim ve öğrenimine devam etmektedir.

Comments are closed